1. Úvod
 2. Podmínky a smlouvy
 3. Obchodní podmínky
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Obchodní podmínky pro prodej obuvi a souvisejícího zboží prostřednictvím e-shopu na adrese:

www.anatomic4all.eu

Prodávající: obchodní společnost BOTTINE INVESTMENT s.r.o. sídlem Sokolská třída 871/6, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 13957872, DIČ: CZ13957872 (dále jen BOTTINE INVESTMENT s.r.o.) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 87483

Kupující: Vy, tedy fyzická osoba, spotřebitel

 

1.  OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 • Shrnutí obsahu obchodních podmínek

 

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. KUPNÍ CENA. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

 

 • Je kupní smlouva uzavřená na našich stránkách spotřebitelskou smlouvou?

 

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tedy pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

 • Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

 

Vzájemná práva a povinnosti se řídí smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů.

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a¨zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

 

 • Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

 

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 

 • Co byste ohledně obchodních podmínek měli dále vědět?

 

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

2.  KUPNÍ SMLOUVA

 

 • Jak je uzavřena kupní smlouva?

 

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany písemným potvrzením.

Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 • Jak lze podat objednávku?

 

Objednávku můžete podat vždy a pouze prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře). Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

 

 • Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

 

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.

Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

 

 • Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a že je uzavřena smlouva?

 

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a může být zároveň přijetím objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

 

 • Máte možnost získat vytištěnou smlouvu?

 

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě.

 

3.  KUPNÍ CENA

  

 • Může se cena za zboží na našich stránkách měnit?

 

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně kupujícího na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

 

4.  MOŽNOSTI PLATBY A ÚHRADY OBJEDNÁVKY

  

 • Jaké jsou možnosti úhrady objednávky?

 

Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před dodáním zboží online platební kartou;
 • bezhotovostně před dodáním zboží online prostřednictvím platební brány;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

 

 • Kdy je kupní cena splatná?

 

V případě platby bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky) je cena splatná do 4 dní od přijetí objednávky. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet nebo účet platební brány. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

 

 • Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

 

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

 

 • Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickouevidencí tržeb a daňový doklad?

 

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

 

5.  DODACÍ PODMÍNKY

 

 •  Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. V objednávce je vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

 

 • Kdy vám zboží dodáme?

 

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno.

Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

 

 • Jak zboží převezmete?

 

Co nejdříve po převzetí zásilky doporučujeme zkontrolovat její kompletnost a nepoškozenost.
V případě zjištění nedostatků nás co nejdříve kontaktujte. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu
se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

 • Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

 

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 

6.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  

 • Jak můžete od smlouvy odstoupit?

 

Jako spotřebitel můžete od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží je možné vrátit pouze nové, vyzkoušené, NIKOLIV nošené, znečištěné, opotřebované. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

 

 • Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

 

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

 

 • Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

 

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu : BOTTINE INVESTMENT s.r.o., Obránců míru 1478/65, 742 21 Kopřivnice. Kontakt pro přepravce : +420 703 967 698, info@anatomic4all.eu. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

Pokud potřebujete naše zboží vrátit, pak prosíme o jeho vrácení s přiloženým formulářem pro vrácení zboží. Pokud formulář nemůžete vytisknout, tak jej přepište na čistý papír, děkujeme.


 • Jak postupovat, pokud chci zboží vrátit přes Zásilkovnu?

 

1) Zabalené čisté nenošené boty je nutné donést v originální krabici s přiloženým formulářem do kterékoliv pobočky Zásilkovny

2) V pobočce zásilkovny nahlásíte kód 94897752. Pracovník pobočky Váš balík převezme a vytiskne Vám potvrzení o jeho převzetí. Potvrzení si uschovejte.

3) Vše ostatní již vyřeší Zásilkovna za Vás a zboží se vrátí přímo k nám. Peníze vracíme nejpozději do 14-ti dní od přijetí zboží (zpravidla do 3 pracovních dní).

 

Služba vrácení přes Zásilkovnu je zpoplatněna částkou 60,- Kč. O tento poplatek ponížíme částku, kterou Vám za boty vrátíme.

 

 • Kdy dostanete zpět své peníze?

 

Peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou Vám tímto žádné další náklady).

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 • Co když bylo vrácené zboží poškozené, znečištěné, opotřebené, apod.?

 

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží ve výši 100% z jeho hodnoty. Takové zboží Vám můžeme rovněž vrátit stejným způsobem jako bylo zasláno zboží z originální objednávky, pokud uhradíte náklady spojené s odesláním tohoto zboží.

 

 • Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

 

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
 • zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

 • Jak probíhá výměna zboží?

 

Při výměně zboží je zboží nutné vrátit na adresu: BOTTINE INVESTMENT s.r.o., Obránců míru 1478/65, 742 21 Kopřivnice. Kontakt pro přepravce: info@anatomic4all.eu; +420 703 967 698.

Pro výměnu je třeba vyplnit formulář pro výměnu zboží a zboží vrátit nebo odeslat na adresu BOTTINE INVESTMENT s.r.o., Obránců míru 1478/65, 742 21 Kopřivnice. Kontakt pro přepravce: info@anatomic4all.eu; +420 703 967 698.

Vyměněné zboží bude zasláno stejným způsobem jako zboží z původní objednávky (tedy službou Zásilkovna do výdejního místa nebo službou PPL na Vaši adresu).

 

 • Jak mohu provést bezplatnou výměnu přes Zásilkovnu?

 

1) Zabalené čisté nepoužité zboží je nutné donést v originální krabici s přiloženým formulářem pro výměnu zboží do kterékoliv pobočky Zásilkovny.

2) V pobočce zásilkovny nahlásíte kód 94897752. Pracovník pobočky Váš balík převezme a vytiskne Vám potvrzení o jeho převzetí. Potvrzení si uschovejte.

3) Vše ostatní již vyřeší Zásilkovna za Vás a zboží se vrátí přímo k nám. Peníze vracíme nejpozději do 14-ti dní od přijetí zboží (zpravidla do 3 pracovních dní).

Zboží je možné vyměnit do 14 dní od jeho převzetí. Bezplatná výměna přes Zásilkovnu je možná pouze jednou.

 

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 • Jaká máte práva z vadného plnění?

 

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá funkční vady, které by znemožňovaly použití zboží. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 • Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

 

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

K dětskému zboží vystavujeme Prohlášení o shodě.

 

 • Jak vyřizujeme stížnosti?

 

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu a telefonu.

 

 • Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

 

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360)

nebo

na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

 

9.  REGISTRACE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

 

 • Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

 

 • K čemu uživatelský účet slouží?

 

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

 

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

 

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

 • Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 07.12.2021.

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz